Miễn trừ trách nhiệm

 Toàn bộ nội dung Website: 

• Mọi nội dung trong Website TTax.vn chỉ có tính chất tham khảo và giới thiệu dịch vụ pháp lý cho bên thứ ba.

• TTax.vn không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trong trang Web, do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về luật pháp, yếu tố khách quan từ bên thứ ba, từ sự kiện bất khả kháng, lỗi của các nhà cung cấp dịch vụ cho TTax.vn, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và những thông tin không còn tính thời sự.

• Mọi thông tin trong trang Web của chúng tôi không phải là một thư từ, giao dịch tư vấn pháp luật nào.  

• Để chắc chắn với mọi thông tin khách hàng nên tham khảo ý kiến trực tiếp với Luật sư sau khi đã đọc nội dung trên Web.

Do mục đích của website chúng tôi là Giới thiệu về Lĩnh vực hoạt động, dịch vụ pháp lý của bên thứ ba và tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật chung, toàn bộ cơ sở dữ liệu được lưu trữ và đăng tải trên Website này chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc người truy cập, độc giả sử dụng dữ liệu vào mục đích khác.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả, thiệt hại trong ngắn hạn hoặc lâu dài xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin từ trang web.Thông qua trang web của chúng tôi, bạn có thể được liên kết với các trang web khác không nằm trong sự quản lý của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát các quy định, nội dung hoặc bất kỳ điều gì trên những trang web này.

Những liên kết không nhằm mục đích giới thiệu hoặc thu hút sự chú ý cho các trang web này. Chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển và giúp trang web được hoạt động ổn định. Tuy nhiên, Ttax.vn không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ về pháp lý trong trường hợp trang web tạm thời không thể truy cập được do những lỗi kỹ thuật từ phía bạn.