Tỷ giá hối đoái là gì?

Trong lĩnh vực tiền tệ, Tỷ giá hối đoái là gì? Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế khi thực hiện giao dịch giữa các nước đều dựa trên tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế, tài chính trong nước cũng như có những đặc điểm riêng mà người dùng cần lưu ý khi giao dịch. Trong bài viết dưới đây, Ttax sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tỷ giá hối đoái là gì và những lưu ý cần biết về ngoại tệ.

Mục lục

Tỷ giá hối đoái là gì?

Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá ngoại tệ hoặc tỷ giá hối đoái, tiếng Anh là Exchange rate) là tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền của hai quốc gia, là giá của một đồng tiền của một quốc gia được tính bằng đồng tiền của quốc gia khác hoặc từ, số lượng đơn vị tiền tệ cần thiết để mua một loại tiền tệ.

tỷ giá đối hoái

Riêng ở Mỹ và Anh, thuật ngữ này được sử dụng theo nghĩa ngược lại: Số lượng ngoại tệ (nước ngoài) cần thiết để mua một Đô la hoặc một Bảng Anh.

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1997) xác định tỷ giá hối đoái là tỷ số giữa giá trị của đồng Việt Nam và giá trị của ngoại tệ do Nhà nước điều hành trên thị trường và do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố. . Ví dụ: USD/VND = 23,000 hoặc 1USD = 23,000 VND.

Phân loại các loại tỷ giá hối đoái

Trên thị trường hối đoái, có nhiều loại tỷ giá hối đoái khác nhau. Dưới đây là một số cách để phân chia tỷ giá hối đoái:

Căn cứ vào đối tượng xác định tỷ giá hối đoái

Được chia thành 2 loại như sau:

– Tỷ giá hối đoái chính thức: Là tỷ giá do ngân hàng trung ương của quốc gia đó xác định. Trên cơ sở tỷ giá hối đoái này, các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng sẽ ấn định tỷ giá quy đổi ngoại tệ đúng kỳ hạn, kỳ hạn hoặc hoán đổi.
– Tỷ giá thị trường: Là tỷ giá hối đoái được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu trên thị trường hối đoái.

Dựa trên thời hạn thanh toán

Có thể chia thành 2 loại:

– Tỷ giá giao ngay: Là tỷ giá do các tổ chức tín dụng quy định tại thời điểm giao dịch hoặc do hai bên thoả thuận nhưng phải đảm bảo theo lịch do ngân hàng nhà nước quy định. Việc thanh toán giữa các bên phải được thực hiện trong vòng hai ngày làm việc tiếp theo, sau ngày cam kết mua hoặc bán.
– ForwardS: Tỷ giá giao dịch do tổ chức tín dụng tự tính toán, thỏa thuận nhưng phải đảm bảo trong biên độ quy định của tỷ giá kỳ hạn hiện hành của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng.
Tỷ giá hối đoái có nhiều định nghĩa khác nhau Tỷ giá hối đoái có nhiều định nghĩa khác nhau

tỷ giá đối hoái

Dựa trên giá trị của tỷ giá hối đoái

– Tỷ giá hối đoái âm: Là tỷ giá hối đoái của đồng tiền được biểu thị theo giá hiện hành, không bao gồm bất kỳ ảnh hưởng nào của lạm phát.
– Tỷ giá hối đoái thực: Tỷ giá hối đoái có tính đến tác động của lạm phát và sức mua trong một cặp tiền tệ phản ánh giá cả của hàng hóa có thể bán ra nước ngoài và tiêu dùng trong nước. Tỷ lệ này thể hiện năng lực cạnh tranh quốc tế của quốc gia đó.

Dựa trên phương thức chuyển tiền ngoại hối

– Tỷ giá hối đoái: Là tỷ giá hối đoái thường được niêm yết tại ngân hàng. Đó là tỷ giá hối đoái bằng điện. Tỷ giá hối đoái là tỷ giá cơ bản để xác định các loại tỷ giá hối đoái khác.
– Tỷ giá hối đoái: Tức là tỷ giá hối đoái qua đường bưu điện. Tỷ giá hối đoái thường cao hơn tỷ giá hối đoái của thư.

tỷ giá đối hoái
tỷ giá đối hoái

Căn cứ vào thời điểm mua / bán ngoại hối

– Tỷ giá mua: Là tỷ giá ngân hàng mua ngoại hối.
– Tỷ giá bán ra: Là tỷ giá ngân hàng bán ngoại hối ra.
Tỷ giá mua luôn thấp hơn tỷ giá bán và phần chênh lệch là lãi kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.

Ngoài ra còn có 2 loại tỷ giá hối đoái mà bạn cần chú ý:

Tỷ giá hối đoái song phương

  Tỷ giá hối đoái song phương: Là giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác mà không đề cập đến lạm phát giữa hai quốc gia. Nếu NEER> 1, tiền tệ được coi là giảm giá (giảm giá) cho tất cả các đơn vị tiền tệ còn lại, nếu NEER <1 được coi là định giá (định giá) cho tất cả các đơn vị tiền tệ còn lại.

Tỷ giá hối đoái hiệu quả

  Tỷ giá hối đoái hiệu dụng, còn được gọi là tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương hoặc NEER – Nominal Efective Exchange rate: Neer thực sự là một chỉ số chứ không phải là tỷ giá hối đoái, là chỉ số trung bình của một loại tiền tệ so với đồng tiền kia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyên thuộc về Ttax !!