Báo cáo thuế là gì? Thời hạn nộp và cách làm báo cáo thuế

Mục lục

Báo cáo thuế là một trong những nghiệp vụ mà bộ phận kế toán của bất kỳ một đơn vị nào cũng phải thực hiện thường xuyên và định kỳ. Vì vậy, hãy cùng Ttax tìm hiểu về báo cáo thuế là gì, cách làm báo cáo thuế như thế nào và thời hạn nộp báo cáo thuế theo quy định luôn chiếm được nhiều sự quan tâm của những người làm kế toán.

Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra. Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết. Vậy, báo cáo thuế gồm những gì? Báo cáo thuế gồm các vấn đề sau: 1.Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo tháng hay quý :

 • Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp hàng tháng hay quý.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
 • Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) hàng quý.
 • Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng hay quý.

2.Thời hạn nộp các loại tờ khai. 3.Tiền thuế phát sinh (nếu có).

báo cáo thuếBáo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng

Thời hạn nộp báo cáo thuế

Hạn nộp báo cáo thuế gồm các loại tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề.
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề.
 • Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.
Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ báo cáo thuế tại Ttax.
 
báo cáo thuế

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng và theo quý theo quy định của nhà nước

Lịch nộp báo cáo thuế

Bộ tờ khai thuế hàng năm bao gồm: Tờ khai thuế môn bài; Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai thuế TNDN; Tờ khai thuế TNCN; Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn; Báo cáo tài chính; Các tờ khai quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN. Căn cứ theo Luật kế toán 2015Nghị định số 139/2016/NĐ-CPThông tư số 156/2013/TT-BTCThông tư số 39/2014/TT-BTCThông tư số 151/2014/TT-BTCThông tư số 302/2016/TT-BTC quy định thì lịch nộp báo cáo thuế và thời hạn nộp lệ phí môn bài của năm 2019 như bảng dưới đây:

STT Thời hạn nộp báo cáo thuế chậm nhất Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo Tháng Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo Quý
  Ngày 21/01/2019 (Do ngày 20/01/2019 là ngày Chủ nhật) Tờ khai của thuế GTGT tháng 12/2018  
Tờ khai của thuế TNCN tháng 12/2018
Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN
Ngày 30/01/2019 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý IV/2018 Tờ khai thuế GTGT của Quý IV/2018
Tờ khai thuế TNCN của Quý IV/2018
Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của Quý IV/2018 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý IV/2018
BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý IV/2018
Nộp tiền thuế môn bài năm 2019 Nộp tiền thuế môn bài năm 2019
2 Ngày 20/02/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 01/2019
3 Ngày 20/03/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 02/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 02/2019
Ngày 31/03/2019 Quyết toán thuế TNDN năm 2018 Quyết toán thuế TNDN năm 2018
Quyết toán thuế TNCN năm 2018 Quyết toán thuế TNCN năm 2018
BCTC của năm 2018 (thường được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019) BCTC của năm 2018 (thường được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)
4 Ngày 21/04/2019 (Do ngày 20/04/2019 là ngày thứ 7) Tờ khai thuế GTGT của tháng 03/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 03/2019
Ngày 02/05/2019 (Do ngày 30/04/2019 được nghỉ lễ) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý I/2019 Tờ khai thuế GTGT của Quý I/2019
Tờ khai thuế TNCN của Quý I/2019
BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý I/2019 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý I/2019
BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý I/2019
5 Ngày 20/05/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 04/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 04/2019
6 Ngày 20/06/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 05/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 05/2019
7 Ngày 22/07/2019 (Do ngày 20/07/2019 là ngày thứ 7) Tờ khai thuế GTGT của tháng 06/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 06/2019  
Ngày 30/07/2019 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý II/2019 Tờ khai thuế GTGT của Quý II/2019
Tờ khai thuế TNCN của Quý II/2019
BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý II/2019 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý II/2019
BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý II/2019
8 Ngày 20/08/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 07/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 07/2019
9 Ngày 20/09/2019 (Do ngày 20/10/2019 là ngày Chủ nhật) Tờ khai thuế GTGT của tháng 08/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 08/2019
10 Ngày 21/10/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 09/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 09/2019
Ngày 30/10/2019 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý III/2019 Tờ khai thuế GTGT của Quý III/2019
Tờ khai thuế TNCN của Quý III/2019
BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý III/2019 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý III/2019
BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý III/2019
11 Ngày 20/11/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 10/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 10/2019  
12 Ngày 20/12/2019 Tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2019  
Tờ khai thuế TNCN của tháng 11/2019  

Trên đây là thời hạn nộp báo cáo thuế cũng như lịch nộp báo báo cáo thuế định kỳ của năm 2019. Bạn cũng có thể dựa theo đó để tính lịch nộp báo báo cáo thuế của các năm tiếp theo.

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính – Trọn gói từ 2.500.000 đồng.

Cách làm báo cáo thuế

Ngoại trừ kỳ báo cáo thuế bất thường, thì bộ báo cáo thuế theo tháng và báo cáo thuế theo quý bao gồm các loại thuế có phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp, gồm có:

Cách làm báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hướng dẫn làm báo cáo thuế kê khai thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ như sau:

 1. Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.
 2. Bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.
 3. Bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT.
 4. Các loại phụ lục khác (nếu có).

Hướng dẫn làm báo cáo thuế kê khai thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp: Trực tiếp theo GTGT: Thực hiện làm tờ khai thuế GTGT theo yêu cầu của mẫu số 03/GTGT. Trực tiếp theo doanh thu: Thực hiện làm tờ khai thuế GTGT theo yêu cầu của mẫu số 04/GTGT. Bảng kê các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT.

Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Các báo cáo thuế hàng tháng TNCN gồm có:

 1. Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN (dành cho các doanh nghiệp trả tiền lương).
 2. Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 03/KK-TNCN (dành cho Doanh nghiệp thực hiện trả đầu tư vốn hay chuyển nhượng chứng khoán,…)

Lưu ý: Chỉ kê khai thuế TNCN theo tháng khi trong tháng đó có phát sinh số tiền thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 đồng, nếu không có phát sinh thì sẽ không phải nộp tờ khai. Bên cạnh đó, còn có tờ khai theo mẫu 01/KK- TNCN và tờ khai mẫu 01/KK-XS áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp hay từng hình thức kinh doanh phù hợp.

báo cáo thuế

Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo mẫu số 02/KK-TNCN hoặc 03/KK-TNCN

Cách làm các báo cáo thuế khác Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt (viết tắt là TTĐB) thực hiện theo mẫu số 01/TTĐB và kèm theo bảng kê khai hàng hóa và các đơn hàng bán được. Bên cạnh đó, nếu có thuế được khấu trừ thì bạn hãy kê theo mẫu 01-2/TTĐB nếu có. Trong trường hợp doanh nghiệp có thuế tài nguyên và thuế môi trường thì bạn cần kê khai theo mẫu 01/TAIN và theo mẫu 01/TBVMT. Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Bạn hãy thực hiện nghiệp vụ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26-AC. Theo đó, bạn cần ghi chép và giải trình đầy đủ về tình hình sử dụng các loại hóa đơn cũng như chứng từ có liên quan đến hoạt động chi tiêu tài chính của doanh nghiệp.

báo cáo thuế

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong báo cáo thuế

Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng và báo cáo thuế theo quý cần phải lưu ý các vấn đề sau:

 1. Hãy sắp xếp các hóa đơn bán ra theo trình tự và theo quy trình ngày tháng.
 2. Khi thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán thì phải phân biệt rõ đâu là hàng hóa, đâu là nguyên vật liệu hay tài sản và dụng cụ công cụ.
 3. Khi thực hiện lưu trữ hóa đơn hay chứng từ thì nên phô-tô thêm một số bản phòng tránh bị mất không đối chứng.
 4. Kê khai hàng tháng một cách cẩn thận và cần kiểm tra lại.
 5. Hàng tháng nên thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán và thực hiện chỉnh sửa trước khi cho ra dữ liệu và tiến hành nộp tờ khai.
 6. Xử lý tất cả các các vấn đề có liên quan đến tài khoản trong khi cân đối kế toán.
 7. Quyết toán phần thuế TNDN trước để có thể so sánh với chênh lệch số liệu thuế TNDN. Qua đó tạo bút toán để xử lý phần chênh lệch thuế TNDN rồi mới kết chuyển lại và lập Báo cáo tài chính.
 8. Hàng tháng nên thực hiện cân đối mọi vấn đề liên quan như: Thuế, các chi phí và lợi nhuận,… để đến cuối năm không bị quá tải trong việc lập báo cáo tài chính.

Trên đây là những vấn đề cơ bản liên quan đến báo cáo thuế và cách làm báo cáo thuế. Bên cạnh việc nắm vững các kiến thức, người thực hiện cần phải có nghiệp vụ cũng như kỹ năng xử lý tốt và khả năng chịu áp lực công việc cao. Nếu kế toán viên của doanh nghiệp chưa đủ cứng hoặc muốn tối ưu thời gian, tiết kiệm chi có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Ttax. Tham khảo chi tiết: Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại bài viết: Dịch vụ kế toán báo cáo thuế trọn gói tại Hà Nội, TP. HCM. 


Thông tin Liên Hệ: Địa chỉ: 104 Phổ Quang, P.2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Email: ttax.vn@gmail.com Website: http://ttax.vn/ Liên Hệ Tư Vấn Trực Tiếp Hotline 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyên thuộc về Ttax !!